Загальні рекомендації щодо профілактики ВТЕ на всіх етапах лікування

Уривок з Рекомендацій щодо профілактики венозної тромбоемболії (ВТЕ) в дорослих госпіталізованих пацієнтів (Guideline for the prevention of Venous Thromboembolism (VTE) in adult hospitalised patients. Published by the State of Queensland (Queensland Health), December 2018)

Венозна тромбоемболія (ВТЕ) – захворювання, яке охоплює тромбоз глибоких вен (ТГВ) і тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА) та яке є основною проблемою охорони здоров’я, що призводить до значної смертності й захворюваності, а також до витрат публічних ресурсів. ТЕЛА залишається однією з головних причин госпіталізованих смертей, яку можна не допустити.

Запобігання ВТЕ або профілактика такого стану є важливою стратегією безпеки пацієнтів, які перебувають у лікувальних закладах і мають ризик розвитку ВТЕ.

Основні моменти

Наведені нижче рекомендації застосовуються протягом усієї тривалості догляду за пацієнтом і не обов’язково повинні бути дотримані в будь-якій встановленій послідовності.

Адекватна гідратація (якщо це не протипоказано через клінічний стан) і рання мобілізація є заходами, які слід застосовувати як стандартну практику для зниження ризику ВТЕ у всіх пацієнтів, незалежно від категорії ризику. План ранньої мобілізації слід розробити після консультації з пацієнтом та його родиною/опікуном. Пацієнтів також слід заохочувати повернутися до свого рівня мобільності, який був до хвороби, якщо це доречно.

Залучайте пацієнта/опікуна до спільного прийняття рішень на всіх етапах профілактики ВТЕ від етапу попереднього планування до написання плану виписки. Запропонуйте пацієнтам та/або їхнім сім’ям чи особам, які за ними доглядають, усну й письмову інформацію у форматі, який вони можуть зрозуміти.

Заходи, вжиті для кожного пацієнта з профілактики ВТЕ, повинні бути належним чином задокументовані та зберігатися в місці, що є легкодоступним для всіх клініцистів, які беруть участь у лікуванні пацієнта.

Заходи профілактики ВТЕ

1.1 Проаналізуйте всіх пацієнтів, щоб визначити потребу в оцінюванні ризику ВТЕ

Проаналізуйте всіх пацієнтів, щоб визначити, чи потенційно вони перебувають у групі ризику внутрішньолікарняної ВТЕ, і тому їм необхідно пройти оцінювання  ризику ВТЕ.

Такі пацієнти мають обовʼязково пройти оцінювання ризику ВТЕ:

 • усі дорослі пацієнти, госпіталізовані до стаціонарного відділення (медичного чи хірургічного) або відділення, включаючи психіатричні стаціонарні відділення та підгострі заклади (як-от реабілітація та паліативна допомога)
 • усі дорослі пацієнти, які проходять денні операції або процедури під загальною та тривалою анестезією зі значним зниженням їхньої рухливості
 • вагітні та породіллі (див. «Клінічні рекомендації Квінсленда: Профілактика венозної тромбоемболії (ВТЕ) під час вагітності та в післяпологовому періоді»)
 • дорослі амбулаторні пацієнти з ізольованою травмою, які потребуватимуть тимчасової іммобілізації нижніх кінцівок (зокрема й виписані з відділень невідкладної допомоги)

Такі пацієнти НЕ потребують регулярної профілактики ВТЕ (і тому не потребують оцінювання ризику ВТЕ):

 • пацієнти денної хірургії або процедури під місцевою анестезією без будь-яких обмежень рухливості
 • усі пацієнти, виписані додому з відділення невідкладної допомоги, окрім пацієнтів з іммобілізацією нижніх кінцівок
 • невиліковно хворі або пацієнти, які помирають (однак це необхідно переглянути з урахуванням поглядів пацієнта, його сімей та/або осіб, які здійснюють догляд, а також мультидисциплінарної команди).

Проведення попереднього планування госпіталізації пацієнтів

На попередньому прийомі проведіть оцінювання ризику для планування профілактики ВТЕ. Мультидисциплінарна команда повинна бути залучена до оцінювання:

 • ризику ВТЕ в пацієнта
 • ВТЕ та ризики кровотечі, пов’язані із запланованою процедурою
 • чи слід розглядати регіональну анестезію для операції/процедури
 • препарати, які пацієнт приймає зараз, і їхній вплив як на ВТЕ, так і на ризик кровотечі
 • ризики проти користі від тимчасового припинення певних поточних ліків.

Якщо приймання препаратів необхідно тимчасово припинити, команда повинна з’ясувати:

 • коли їх потрібно припинити, а коли відновити
 • коли антикоагулянти повинні бути тимчасово припинені, чи потрібно розглядати в пацієнта бріджинг-терапію.

Оцінювання ризику ВТЕ

Оцінювання ризику ВТЕ потрібно проводити якомога швидше після госпіталізації, а також за допомогою державного «Інструменту оцінювання ризику венозної тромбоемболії в дорослих» або іншого схваленого на місцевому рівні документа, а результати оцінювання задокументувати в місці, легкодоступному для всіх клініцистів, які беруть участь у лікуванні пацієнта. Загальнодержавний документ був схвалений робочою групою з профілактики ВТЕ штату Квінсленд після широких консультацій із зацікавленими сторонами.

Чинники ризику ВТЕ

Ризик розвитку ВТЕ залежить від комбінації факторів ризику, пов’язаних із пацієнтом, і причиною його госпіталізації. Інструменти та методи оцінювання ризиків ВТЕ з використанням цих чинників у медичних та хірургічних пацієнтів були широко опубліковані й використані (наприклад, Капріні та Падуа). Загальнодержавний документ оцінювання ризику ВТЕ використовує індивідуальний підхід та базується на наведених нижче моделях або джерелах стратифікації ризику.

Таблиця 1: Моделі оцінювання ризику, які використовуються загальнодержавним документом оцінювання ризику ВТЕ

Когорта пацієнтівМодель оцінки ризику або джерела стратифікації ризику
Медичні пацієнти, які перебувають у критичному станіBritish Medical Journal best practice VTE prophylaxis, 2017; Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (9th edition), 2012; National Institute for Health and Care Excellence: Venous thromboembolism in over 16s: reducing the risk of hospitalacquired deep vein thrombosis or pulmonary embolism, 2018
Хірургічні пацієнти з великими абдомінально-тазовими операціями через рак; велика травма; кардіохірургія
Медичні, крім тяжкохворихPadua Prediction Score 2010.
Ментальне здоровʼя
Загальна та абдомінально-тазова хірургіяCaprini risk assessment score 2005.
Торакальна хірургія
Тотальне ендопротезування кульшового та колінного суглобівAdapted from the Arthroplasty Society of Australia guidelines for VTE prophylaxis for hip and knee arthroplasty, 2018.
Крихкі переломи кісток тазу, стегна й проксимального відділу стегнової кісткиEuropean Society of Anaesthesiology - European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis – Day surgery and fast track surgery, 2017.
Інші ортопедичні процедури
Амбулаторні хворі з ізольованою іммобілізацією нижніх кінцівокGuidelines in Emergency Medicine Network (GEMNet)- Guideline for the use of thromboprophylaxis in ambulatory trauma patients requiring temporary limb immobilisation, 2012.
КраніотоміяEuropean Society of Anaesthesiology - European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis – Neurosurgery, 2017
Планова хірургія хребта
Баріатрична хірургіяEuropean Society of Anaesthesiology - European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis -Surgery in the obese patient, 2017.

Пацієнти на терапевтичній антикоагуляції

НЕ потрібно призначати профілактику ВТЕ пацієнтам, які вже приймають антикоагулянт (тобто наразі отримують такі антикоагулянти, як нефракціонований гепарин, низькомолекулярний гепарин, НОАК або варфарин з МНВ у терапевтичному діапазоні). Ці пацієнти повинні пройти обстеження або в клініці перед госпіталізацією, або під час госпіталізації, і команда, що лікує, повинна прийняти рішення щодо припинення їхньої антикоагулянтної терапії.

Якщо терапевтичну антикоагулянтну терапію тимчасово припинено та показана профілактика ВТЕ – для того, щоб дізнатися про час її проведення в таких ситуаціях,  зверніться до рекомендацій у вашій лікарні (міжнародних) щодо перипроцедурного лікування антикоагулянтами для отримання додаткової інформації.

Специфічні групи пацієнтів із підвищеним ризиком ВТЕ

Визнано, що такі групи пацієнтів мають підвищений ризик ВТЕ через фактори ризику, пов’язані з причиною їхньої госпіталізації, і потребуватимуть профілактики ВТЕ. Усі інші пацієнти, які не включені в наведений нижче список, потребуватимуть індивідуального оцінювання ризику ВТЕ, щоб визначити потребу в профілактиці ВТЕ.

Медичні пацієнти

 • Госпіталізовані після гострого інсульту зі значним зниженням рухливості
 • Важкохворі пацієнти
 • Госпіталізовані через декомпенсовану серцеву недостатність
 • Активне запальне захворювання кишечника

Хірургічні пацієнти

 • Велика абдомінально-тазова операція через рак
 • Тотальне ендопротезування кульшового або колінного суглобів
 • Крихкі переломи кісток тазу, стегна та проксимального відділу стегнової кістки
 • Велика хірургічна травма (включаючи черепно-мозкову травму, гостру травму спинного мозку, травматичну травму хребта та комплексну травматичну травму тазу/нижніх кінцівок)
 • Краніотомія
 • Кардіохірургія
 • Операція щодо аневризми черевної аорти
 • Пацієнти торакальної хірургії з первинним або метастатичним раком
 • Планова операція на хребті (з госпіталізацією), що призводить до зниження рухливості
 • Баріатрична хірургія

Амбулаторні хворі з ізольованою іммобілізацією нижніх кінцівок

• Амбулаторні пацієнти, тимчасово знерухомлені за допомогою гіпсової пов’язки вище або нижче коліна або задньої пластини з додатковими чинниками ризику

Визначення протипоказань до профілактики

Оцініть протипоказання до профілактики (включаючи ризики кровотечі), враховуючи:

 • Причина госпіталізації
 • Фактори, пов’язані з пацієнтом
 • Супутні захворювання
 • Анамнез лікування

Протипоказання до механічної профілактики ВТЕ

Щоб допомогти оцінити протипоказання до механічної профілактики, потрібно провести комплексне оцінювання судин, яке включає пальпацію периферичного пульсу та тести на блідість шкіри. Протипоказаннями є:

 • Важкі захворювання периферичних артерій або виразки
 • Нещодавня пересадка шкіри
 • Шунтування периферичних артерій
 • Сильний набряк ніг або легень через застійну серцеву недостатність
 • Відома алергія на матеріал виготовлення
 • Серйозні локальні проблеми на ногах (наприклад, гангрена, дерматит, необроблені інфіковані рани, тендітна шкіра «цигаркового паперу»)

Пацієнти, для яких переміжна пневматична компресія є підхожим варіантом, проте панчохи з градуйованою компресією протипоказані:

 • Пацієнти, госпіталізовані через рак
 • Сильна деформація ніг або патологічне ожиріння, що перешкоджає правильній посадці
 • Тяжка периферична нейропатія

Протипоказання до фармакологічної профілактики ВТЕ

Абсолютна: якщо існує повне протипоказання до фармакологічної профілактики, розгляньте замість цього механічну профілактику, поки абсолютне протипоказання не буде вирішено.

Абсолютними протипоказаннями є:

 • Вже приймає антикоагулянт (тобто наразі отримує антикоагулянт, як-от нефракціонований гепарин, низькомолекулярний гепарин, НОАК або варфарин з МНВ у терапевтичному діапазоні, данапароїд, бівалірудин, фондапаринукс)
 • Активна сильна кровотеча (наприклад, 2 чи більше одиниць крові або продуктів крові, перелитих протягом 24 годин)
 • Нещодавня клінічно значуща кровотеча (протягом останніх 48 годин)
 • Тромбоцитопенія (тромбоцити менше 50 x 109/л)
 • Спадкові або набуті розлади згортання крові (наприклад, гемофілія)

Відносні: якщо існують відносні протипоказання, потрібно бути обережним і зважити переваги фармакологічної профілактики й ризики.

Відносними протипоказаннями є:

 • Хірургічні процедури з високим ризиком кровотечі (наприклад, операції на голові та шиї, нейрохірургія або операції на очах) протягом останніх двох тижнів
 • Шлунково-кишкова або сечостатева кровотеча, яка була нещодавно
 • Кровотеча центральної нервової системи, яка була нещодавно
 • Внутрішньочерепні або спинномозкові ураження, які нейрохірургія вважає високим ризиком кровотечі
 • Неконтрольована систолічна гіпертензія (230/120 мм рт. ст. або вище)
 • Стани, пов’язані з високим ризиком клінічно значущої кровотечі

– Активна виразкова хвороба та/або активна виразкова хвороба шлунково-кишкового тракту

– Тяжке захворювання печінки чи гостра печінкова недостатність

 • Інші стани зі значним ризиком кровотечі

Особливості фармакологічної профілактики ВТЕ

Індукована гепарином тромбоцитопенія або тромбоз (ІГТ/ІГТТ)

 • Наявність в анамнезі ІГТ/ІГТТ є протипоказанням до низькомолекулярного гепарину (НМГ) або нефракціонованого гепарину (НФГ). Зверніться за порадою до гематолога щодо відповідних альтернатив фармакологічної профілактики ВТЕ.

Люмбальна пункція

 • Включаючи інтратекальне введення ліків або нейроаксіальну анестезію. Щоб звести до мінімуму ризик спінальних епідуральних гематом, потрібно ретельно планувати час проведення фармакологічної профілактики з огляду на час введення та видалення катетера чи голки.

Тимчасове припинення терапевтичної антикоагуляції

 • Якщо терапевтичну антикоагулянтну терапію тимчасово припинено та показана профілактика ВТЕ, зверніться до рекомендацій вашої лікарні щодо перипроцедурного лікування антикоагулянтами для отримання додаткової інформації.
 • НЕ призначайте профілактику ВТЕ пацієнтам, які вже приймають антикоагулянт під час госпіталізації.

Пацієнтам, яким планується післяопераційний терапевтичний бріджинг та які були оцінені як такі, що потребують післяопераційної фармакологічної профілактики ВТЕ, необхідно продовжити профілактику, доки не розпочнеться післяопераційний терапевтичний бріджинг. Зверніться до місцевих або державних рекомендацій щодо перипроцедурного лікування антикоагулянтами.

Для пацієнтів, яким не планується післяопераційна підтримувальна терапія, але які потребують фармакологічної профілактики ВТЕ, продовжуйте післяопераційну профілактику, доки пацієнт не відновить звичайну антикоагулянтну терапію або поки не буде досягнуто терапевтичного МНВ (у випадку пацієнтів, які відновлюють варфарин).