Тренінг з оволодіння практичними навичками

Ультразвукова діагностика патології щитоподібної залози

Вікторія Сердюк

 • Кандидатка медичних наук
 • Лікарка ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії
 • Завідувачка відділення новітніх технологій УЗД Київського міського клінічного ендокринологічного центру
 • Член European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB).

Протягом майстер-класу «Ультразвукова діагностика патології щитоподібної залози» відбудеться відпрацювання практичних навичок зі спеціалістами, які мають багаторічний досвід, а також будуть обговорені:

 • анатомічні й фізіологічні особливості ЩЗ;
 • складнощі, які можуть виникати під час УЗД;
 • аномалії розвитку та хронічні процеси в ЩЗ
 • зоби: дифузний ендемічний, спорадичний, вузловий та багатовузловий;
 • підгострий і гострий тиреоїдити
 • особливості диференційної діагностики, ефективності лікування й ускладнень.

Спеціальності:

Бали БПР за навчання на цьому заході можуть отримати наступні спеціальності (*після тестування)

Програма заходу:

День 1: 13 квітня2024

10:00 – 10:30 «Нормальна анатомія, ехоанатомія та фізіологія щитоподібної залози. Мультипараметричне ультразвукове дослідження щитоподібної залози»

10:30 – 11:15 «Складнощі УЗ-діагностики нормальної щитоподібної залози: особливості форми й розміщення, варіанти локалізації пірамідної частки, загрудинне розташування»

11:15 – 11:45 «Аномалії розвитку щитоподібної залози: агенезія, гіпоплазія, ектопія, аберантна залоза; ектопія тканини тимуса – сонографічні особливості й складнощі УЗ-діагностики»

11:45 – 12:15 – Кава брейк 

12:15 – 13:00 «Дифузний ендемічний та спорадичний зоби. Вплив йододефіциту на щитоподібну залозу. Дифузний токсичний зоб. УЗ-ознаки позитивної динаміки й неефективності лікування тиреостатиками. Показання до оперативного лікування, післяопераційні зміни, рецидиви ДТЗ»

13:00 – 14:00 «Хронічний аутоімунний тиреоїдит. УЗ-діагностика різних форм ХАІТ (гіпертрофічної, атрофічної, «стертої»). Вузлова патологія та ХАІТ, поєднання з доброякісною і злоякісною патологіями. Складнощі діагностування раку на тлі ХАІТ та підказки, що допоможуть їх подолати. Післяпологовий тиреоїдит; йодоіндукований тиреоїдит, зоб Ріделя»

14:00 – 14:45 – Обід

14:45 – 15:15 «Підгострий і гострий тиреоїдити. УЗ-ознаки позитивної динаміки й неефективності лікування. Дифдіагностика й ускладнення підгострого тиреоїдиту. Фокальний підгострий тиреоїдит: проблема дифдіагностики з папілярним раком»

15:15 – 16:00 «Вузловий та багатовузловий зоби. Особливості сонографічної діагностики загрудинного зобу; УЗ-ознаки компресійного синдрому. Функціонально автономні вузли»

16:00 – 16:15 – Кава брейк 

16:15 – 17:30 – Майстер-клас

День 2: 14 квітня 2024

09:00 – 10:00 «Доброякісні утворення: класифікація. Кісти, гіперпластичні вузли й аденоми щитоподібної залози – особливості сонографічної картини»

10:00 – 11:00 – «Злоякісні утворення щитоподібної залози, класифікація»

 • Складнощі діагностики фолікулярної неоплазії та фолікулярного раку. 
 • Папілярний рак: клініко-морфологічні варіанти з агресивним, неагресивним та невизначеним перебігом. Мікрокарциноми, кістозні форми, мультифокусні форми ПР.

Застосування методики компресійної еластографії та еластографії зсувної хвилі в диференціальній діагностиці злоякісних і доброякісних утворень.

11:00 – 11:15 – Кава брейк 

11:15 – 12:30 «Злоякісні утворення щитоподібної залози (продовження)»

 • Дифузно-склерозувальний та дифузно-вузловий варіанти ПР. Особливості локального розповсюдження й віддаленого метастазування.
 • Медулярний рак: УЗ-ознаки «великого» та «малого» медулярного раку. Спадкові й спорадичні форми, особливості перебігу. Типові прояви метастатичних уражень при МР.
 • Анапластичний рак: особливості УЗ-діагностики й перебігу.
 • Лімфома щитоподібної залози: первинна та вторинна лімфоми, поєднання лімфоми й ХАІТ, особливості УЗ-діагностики.
 • Метастатичні пухлини.

12:30 – 13:00 «УЗ-діагностика патологічних змін лімфовузлів шиї»

13:00 – 14:00 «Європейська класифікація EU-TIRADS. Показання до пункційної біопсії»

 • Приклади УЗ-протоколів та висновків з використанням EU-TIRADS.

14:00 – 14:30 – Обід

14:30 – 15:30 «Хірургічне лікування вузлової патології щитоподібної залози, види оперативних втручань, УЗ-картина післяопераційних змін, рецидивні пухлини й метастази»

Реєстрація на захід:

Наші партнери: