ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення

Політика конфіденційності – правила, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні сайту освітньої платформи «Medvoice» (далі – Платформа ).

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Адміністратор Платформи з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації будь-яких осіб, які використовують інформацію, розміщену на Платформі, а також суб'єктів Платформи – зареєстрованих на Платформі користувачів, уповноважених осіб провайдерів, спікерів (тренерів), тому прагнемо захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створюючи і забезпечуючи максимально комфортні умови для використання Платформи.

Заповнюючи дані реєстраційної форми та проставляючи відмітку про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності (далі – Політика), Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення рольового доступу, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань професійного навчання.

Перед використанням Платформи уважно ознайомтесь з Вашими правами та обов'язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в

статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», даною Політикою, а також висловіть свою повну згоду з її умовами.2. Збір та використання персональних даних

Збір персональних даних здійснюється виключно за Вашим свідомим та добровільним рішенням як суб'єкта персональних даних для використання функціональних можливостей Платформи та відповідно до сформульованої в цій Політиці мети обробки персональних даних.

Масштаби і тип збору та використання Ваших персональних даних різняться залежно від того, в якій ролі Ви плануєте використовувати функціональні можливості Платформи.

Здійснюючи залежно від обраної Вами ролі реєстрацію на Платформі та заповнюючи дані особистого облікового запису Ви надаєте наступні дані:

ПІБ, номер телефону та e-mail;

відомості, що стосуються Вашої професійної діяльності: місце роботи, посада, спеціальність; додатково країну та регіон.При подальшому використанні Платформи автоматично здійснюється збір інформації про:

запити щодо суб'єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання;

запити на отримання освітніх послуг;

отримані освітні послуги;

відвідування та використання Платформи (інформація про тип і версію браузера, операційну систему комп'ютера, тривалість відвідування Платформи, кількість переглядів сторінок і веб-навігацію тощо);

інші особисті відомості, що містяться в запитах форм зворотного зв'язку / електронних повідомленнях.3. Мета збору, обробки та використання персональних даних

Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою:

забезпечення рольового доступу, зокрема:

реєстрації суб'єктів Платформи (користувачів, уповноважених осіб провайдера, спікерів (тренерів)) та управління (у тому числі, розмежування прав доступу до структурних елементів Платформи та надання відповідей на запитання);

організації електронної взаємодії суб'єктів Платформи через особисті кабінети;

узагальнення та систематизації реєстрів та структурованих даних, зокрема:

моніторинг, узагальнення та аналіз статистичних даних, що формуються суб'єктами Платформи в результаті його використання.4. Доступ до персональних даних

Обмежений обсяг персональних даних (ПІБ, номер телефону, e-mail, місце роботи та посада, інформація про завершене навчання), що дозволяє визначити ступінь правомірності звернення стосовно отримання відповідних освітніх послуг, стає доступним зареєстрованим на Платформи суб'єктам надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (далі – провайдери).

Персональні дані провайдера як юридичної особи (за винятком персональних даних співробітника (уповноваженої особи) провайдера, що здійснює адміністрування профілю провайдера) є загальнодоступними для всіх суб'єктів Платформи.

В усіх інших випадках повний доступ до персональних даних зареєстрованих суб'єктів Платформи надано уповноваженій особі адміністратора Платформи.5. Передача персональних даних третім особам

Адміністратор Платформи не передає та не розголошує персональні дані, які отримує від зареєстрованих суб'єктів Платформи, третім особам.

Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також у випадку залучення третіх сторін, що надають технічну підтримку та/або послуги щодо удосконалення Платформи на умовах договору та за умови не розголошення персональних даних.

Портал може містити гіперпосилання на сторонні веб-сайти та інші ресурси в мережі Інтернет третіх осіб. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються нами на відповідність вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Medvoice не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.6. Захист персональних даних

Адміністратор Платформи вживає необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту Ваших персональних даних від їх втрати, неправомірного доступу до них або їх розповсюдження на Платформи.7. Ваші права

Зареєструвавшись на Платформі , Ви маєте право:

– отримувати інформацію про джерела збору та місце збереження своїх персональних даних, мету їх обробки;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

– отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») інформацію щодо обробки та використання Ваших персональних даних;

– пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;

– звертатися із скаргами щодо опрацювання Ваших персональних даних володільцем чи розпорядником персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних.