ESC рекомендації по діагностиці та лікуванню легеневої гіпертензії (2022): коротко про головне

Що нового?

Одна з найважливіших пропозицій 6-го Всесвітнього симпозіуму з легеневої гіпертензії (WSPH) полягала в перегляді гемодинамічного визначення легеневої гіпертензії (ЛГ). Після ретельної оцінки нові визначення ЛГ були схвалені та розширені в цих рекомендаціях, включаючи переглянутий пороговий рівень опору легеневих судин (ОЛС) і визначення ЛГ навантаження.

Оновлено класифікацію ЛГ, включаючи репозицію вазореактивних пацієнтів з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією (ІЛАГ) і перегляд ЛГ 5 групи, включаючи репозицію ЛГ при лімфангіолейоміоматозі в групі 3.

Що стосується діагностики ЛГ, розроблено новий алгоритм, спрямований на раннє виявлення ЛГ в суспільстві. Крім того, прискорене направлення рекомендується пацієнтам із групи високого ризику або пацієнтам зі складною схемою. Також пропонуються стратегії скринінгу.

Таблицю стратифікації ризику було розширено, щоб включити додаткові прогностичні показники ехокардіографії та магнітно-резонансної томографії серця (МРТс). Рекомендації щодо початкової медикаментозної терапії було спрощено на основі цієї переглянутої багатопараметричної моделі ризику з трьох рівнів, яка замінила функціональну класифікацію. Під час подальшого спостереження пропонується чотирьохрівневий інструмент оцінки ризику на основі уточнених граничних рівнів для функціонального класу Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO-FC), 6-хвилинної відстані ходьби (6MWD) і N-термінального промозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), класифікуючи пацієнтів як низький, проміжно-низький, проміжно-високий або високий ризик.

Алгоритм лікування ЛАГ було змінено, підкреслюючи важливість супутніх серцево-легеневих захворювань, оцінку ризику як під час діагностики, так і під час спостереження, а також важливість комбінованої терапії. Стратегії лікування під час подальшого спостереження ґрунтувалися на чотирьохрівневій моделі, призначеній для полегшення більш детального прийняття рішень.

Оновлено рекомендації щодо лікування ЛГ, пов’язаної з хворобою лівих відділів серця і захворюванням легень, включаючи нове гемодинамічне визначення тяжкої ЛГ у пацієнтів із захворюванням легень.

У групі 4 ЛГ було введено термін хронічне тромбоемболічне захворювання легень (ХТЗЛ) з ЛГ або без неї, визнаючи наявність подібних симптомів, дефектів перфузії та організованих фіброзних обструкцій у пацієнтів з ЛГ або без неї в спокої. Інтервенційне лікування шляхом балонної легеневої ангіопластики у поєднанні з медикаментозною терапією модернізовано в терапевтичному алгоритмі ХТЛГ.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ: