Загальні рекомендації щодо профілактики ВТЕ на всіх етапах лікування

Уривок з Рекомендацій щодо профілактики венозної тромбоемболії (ВТЕ) в дорослих госпіталізованих пацієнтів (Guideline for the prevention of Venous Thromboembolism (VTE) in adult hospitalised patients. Published by the State of Queensland (Queensland Health), December 2018)

Венозна тромбоемболія (ВТЕ) – захворювання, яке охоплює тромбоз глибоких вен (ТГВ) і тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА) та яке є основною проблемою охорони здоров’я, що призводить до значної смертності й захворюваності, а також до витрат публічних ресурсів. ТЕЛА залишається однією з головних причин госпіталізованих смертей, яку можна не допустити.

Запобігання ВТЕ або профілактика такого стану є важливою стратегією безпеки пацієнтів, які перебувають у лікувальних закладах і мають ризик розвитку ВТЕ.

Основні моменти

Наведені нижче рекомендації застосовуються протягом усієї тривалості догляду за пацієнтом і не обов’язково повинні бути дотримані в будь-якій встановленій послідовності.

Адекватна гідратація (якщо це не протипоказано через клінічний стан) і рання мобілізація є заходами, які слід застосовувати як стандартну практику для зниження ризику ВТЕ у всіх пацієнтів, незалежно від категорії ризику. План ранньої мобілізації слід розробити після консультації з пацієнтом та його родиною/опікуном. Пацієнтів також слід заохочувати повернутися до свого рівня мобільності, який був до хвороби, якщо це доречно.

Залучайте пацієнта/опікуна до спільного прийняття рішень на всіх етапах профілактики ВТЕ від етапу попереднього планування до написання плану виписки. Запропонуйте пацієнтам та/або їхнім сім’ям чи особам, які за ними доглядають, усну й письмову інформацію у форматі, який вони можуть зрозуміти.

Заходи, вжиті для кожного пацієнта з профілактики ВТЕ, повинні бути належним чином задокументовані та зберігатися в місці, що є легкодоступним для всіх клініцистів, які беруть участь у лікуванні пацієнта.

Заходи профілактики ВТЕ

1.1 Проаналізуйте всіх пацієнтів, щоб визначити потребу в оцінюванні ризику ВТЕ

Проаналізуйте всіх пацієнтів, щоб визначити, чи потенційно вони перебувають у групі ризику внутрішньолікарняної ВТЕ, і тому їм необхідно пройти оцінювання  ризику ВТЕ.

Такі пацієнти мають обовʼязково пройти оцінювання ризику ВТЕ:

 • усі дорослі пацієнти, госпіталізовані до стаціонарного відділення (медичного чи хірургічного) або відділення, включаючи психіатричні стаціонарні відділення та підгострі заклади (як-от реабілітація та паліативна допомога)
 • усі дорослі пацієнти, які проходять денні операції або процедури під загальною та тривалою анестезією зі значним зниженням їхньої рухливості
 • вагітні та породіллі (див. «Клінічні рекомендації Квінсленда: Профілактика венозної тромбоемболії (ВТЕ) під час вагітності та в післяпологовому періоді»)
 • дорослі амбулаторні пацієнти з ізольованою травмою, які потребуватимуть тимчасової іммобілізації нижніх кінцівок (зокрема й виписані з відділень невідкладної допомоги)

Такі пацієнти НЕ потребують регулярної профілактики ВТЕ (і тому не потребують оцінювання ризику ВТЕ):

 • пацієнти денної хірургії або процедури під місцевою анестезією без будь-яких обмежень рухливості
 • усі пацієнти, виписані додому з відділення невідкладної допомоги, окрім пацієнтів з іммобілізацією нижніх кінцівок
 • невиліковно хворі або пацієнти, які помирають (однак це необхідно переглянути з урахуванням поглядів пацієнта, його сімей та/або осіб, які здійснюють догляд, а також мультидисциплінарної команди).

Проведення попереднього планування госпіталізації пацієнтів

На попередньому прийомі проведіть оцінювання ризику для планування профілактики ВТЕ. Мультидисциплінарна команда повинна бути залучена до оцінювання:

 • ризику ВТЕ в пацієнта
 • ВТЕ та ризики кровотечі, пов’язані із запланованою процедурою
 • чи слід розглядати регіональну анестезію для операції/процедури
 • препарати, які пацієнт приймає зараз, і їхній вплив як на ВТЕ, так і на ризик кровотечі
 • ризики проти користі від тимчасового припинення певних поточних ліків.

Якщо приймання препаратів необхідно тимчасово припинити, команда повинна з’ясувати:

 • коли їх потрібно припинити, а коли відновити
 • коли антикоагулянти повинні бути тимчасово припинені, чи потрібно розглядати в пацієнта бріджинг-терапію.

Оцінювання ризику ВТЕ

Оцінювання ризику ВТЕ потрібно проводити якомога швидше після госпіталізації, а також за допомогою державного «Інструменту оцінювання ризику венозної тромбоемболії в дорослих» або іншого схваленого на місцевому рівні документа, а результати оцінювання задокументувати в місці, легкодоступному для всіх клініцистів, які беруть участь у лікуванні пацієнта. Загальнодержавний документ був схвалений робочою групою з профілактики ВТЕ штату Квінсленд після широких консультацій із зацікавленими сторонами.

Чинники ризику ВТЕ

Ризик розвитку ВТЕ залежить від комбінації факторів ризику, пов’язаних із пацієнтом, і причиною його госпіталізації. Інструменти та методи оцінювання ризиків ВТЕ з використанням цих чинників у медичних та хірургічних пацієнтів були широко опубліковані й використані (наприклад, Капріні та Падуа). Загальнодержавний документ оцінювання ризику ВТЕ використовує індивідуальний підхід та базується на наведених нижче моделях або джерелах стратифікації ризику.

Таблиця 1: Моделі оцінювання ризику, які використовуються загальнодержавним документом оцінювання ризику ВТЕ

Когорта пацієнтівМодель оцінки ризику або джерела стратифікації ризику
Медичні пацієнти, які перебувають у критичному станіBritish Medical Journal best practice VTE prophylaxis, 2017; Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (9th edition), 2012; National Institute for Health and Care Excellence: Venous thromboembolism in over 16s: reducing the risk of hospitalacquired deep vein thrombosis or pulmonary embolism, 2018
Хірургічні пацієнти з великими абдомінально-тазовими операціями через рак; велика травма; кардіохірургія
Медичні, крім тяжкохворихPadua Prediction Score 2010.
Ментальне здоровʼя
Загальна та абдомінально-тазова хірургіяCaprini risk assessment score 2005.
Торакальна хірургія
Тотальне ендопротезування кульшового та колінного суглобівAdapted from the Arthroplasty Society of Australia guidelines for VTE prophylaxis for hip and knee arthroplasty, 2018.
Крихкі переломи кісток тазу, стегна й проксимального відділу стегнової кісткиEuropean Society of Anaesthesiology - European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis – Day surgery and fast track surgery, 2017.
Інші ортопедичні процедури
Амбулаторні хворі з ізольованою іммобілізацією нижніх кінцівокGuidelines in Emergency Medicine Network (GEMNet)- Guideline for the use of thromboprophylaxis in ambulatory trauma patients requiring temporary limb immobilisation, 2012.
КраніотоміяEuropean Society of Anaesthesiology - European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis – Neurosurgery, 2017
Планова хірургія хребта
Баріатрична хірургіяEuropean Society of Anaesthesiology - European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis -Surgery in the obese patient, 2017.

Пацієнти на терапевтичній антикоагуляції

НЕ потрібно призначати профілактику ВТЕ пацієнтам, які вже приймають антикоагулянт (тобто наразі отримують такі антикоагулянти, як нефракціонований гепарин, низькомолекулярний гепарин, НОАК або варфарин з МНВ у терапевтичному діапазоні). Ці пацієнти повинні пройти обстеження або в клініці перед госпіталізацією, або під час госпіталізації, і команда, що лікує, повинна прийняти рішення щодо припинення їхньої антикоагулянтної терапії.

Якщо терапевтичну антикоагулянтну терапію тимчасово припинено та показана профілактика ВТЕ – для того, щоб дізнатися про час її проведення в таких ситуаціях,  зверніться до рекомендацій у вашій лікарні (міжнародних) щодо перипроцедурного лікування антикоагулянтами для отримання додаткової інформації.

Специфічні групи пацієнтів із підвищеним ризиком ВТЕ

Визнано, що такі групи пацієнтів мають підвищений ризик ВТЕ через фактори ризику, пов’язані з причиною їхньої госпіталізації, і потребуватимуть профілактики ВТЕ. Усі інші пацієнти, які не включені в наведений нижче список, потребуватимуть індивідуального оцінювання ризику ВТЕ, щоб визначити потребу в профілактиці ВТЕ.

Медичні пацієнти

 • Госпіталізовані після гострого інсульту зі значним зниженням рухливості
 • Важкохворі пацієнти
 • Госпіталізовані через декомпенсовану серцеву недостатність
 • Активне запальне захворювання кишечника

Хірургічні пацієнти

 • Велика абдомінально-тазова операція через рак
 • Тотальне ендопротезування кульшового або колінного суглобів
 • Крихкі переломи кісток тазу, стегна та проксимального відділу стегнової кістки
 • Велика хірургічна травма (включаючи черепно-мозкову травму, гостру травму спинного мозку, травматичну травму хребта та комплексну травматичну травму тазу/нижніх кінцівок)
 • Краніотомія
 • Кардіохірургія
 • Операція щодо аневризми черевної аорти
 • Пацієнти торакальної хірургії з первинним або метастатичним раком
 • Планова операція на хребті (з госпіталізацією), що призводить до зниження рухливості
 • Баріатрична хірургія

Амбулаторні хворі з ізольованою іммобілізацією нижніх кінцівок

• Амбулаторні пацієнти, тимчасово знерухомлені за допомогою гіпсової пов’язки вище або нижче коліна або задньої пластини з додатковими чинниками ризику

Визначення протипоказань до профілактики

Оцініть протипоказання до профілактики (включаючи ризики кровотечі), враховуючи:

 • Причина госпіталізації
 • Фактори, пов’язані з пацієнтом
 • Супутні захворювання
 • Анамнез лікування

Протипоказання до механічної профілактики ВТЕ

Щоб допомогти оцінити протипоказання до механічної профілактики, потрібно провести комплексне оцінювання судин, яке включає пальпацію периферичного пульсу та тести на блідість шкіри. Протипоказаннями є:

 • Важкі захворювання периферичних артерій або виразки
 • Нещодавня пересадка шкіри
 • Шунтування периферичних артерій
 • Сильний набряк ніг або легень через застійну серцеву недостатність
 • Відома алергія на матеріал виготовлення
 • Серйозні локальні проблеми на ногах (наприклад, гангрена, дерматит, необроблені інфіковані рани, тендітна шкіра «цигаркового паперу»)

Пацієнти, для яких переміжна пневматична компресія є підхожим варіантом, проте панчохи з градуйованою компресією протипоказані:

 • Пацієнти, госпіталізовані через рак
 • Сильна деформація ніг або патологічне ожиріння, що перешкоджає правильній посадці
 • Тяжка периферична нейропатія

Протипоказання до фармакологічної профілактики ВТЕ

Абсолютна: якщо існує повне протипоказання до фармакологічної профілактики, розгляньте замість цього механічну профілактику, поки абсолютне протипоказання не буде вирішено.

Абсолютними протипоказаннями є:

 • Вже приймає антикоагулянт (тобто наразі отримує антикоагулянт, як-от нефракціонований гепарин, низькомолекулярний гепарин, НОАК або варфарин з МНВ у терапевтичному діапазоні, данапароїд, бівалірудин, фондапаринукс)
 • Активна сильна кровотеча (наприклад, 2 чи більше одиниць крові або продуктів крові, перелитих протягом 24 годин)
 • Нещодавня клінічно значуща кровотеча (протягом останніх 48 годин)
 • Тромбоцитопенія (тромбоцити менше 50 x 109/л)
 • Спадкові або набуті розлади згортання крові (наприклад, гемофілія)

Відносні: якщо існують відносні протипоказання, потрібно бути обережним і зважити переваги фармакологічної профілактики й ризики.

Відносними протипоказаннями є:

 • Хірургічні процедури з високим ризиком кровотечі (наприклад, операції на голові та шиї, нейрохірургія або операції на очах) протягом останніх двох тижнів
 • Шлунково-кишкова або сечостатева кровотеча, яка була нещодавно
 • Кровотеча центральної нервової системи, яка була нещодавно
 • Внутрішньочерепні або спинномозкові ураження, які нейрохірургія вважає високим ризиком кровотечі
 • Неконтрольована систолічна гіпертензія (230/120 мм рт. ст. або вище)
 • Стани, пов’язані з високим ризиком клінічно значущої кровотечі

– Активна виразкова хвороба та/або активна виразкова хвороба шлунково-кишкового тракту

– Тяжке захворювання печінки чи гостра печінкова недостатність

 • Інші стани зі значним ризиком кровотечі

Особливості фармакологічної профілактики ВТЕ

Індукована гепарином тромбоцитопенія або тромбоз (ІГТ/ІГТТ)

 • Наявність в анамнезі ІГТ/ІГТТ є протипоказанням до низькомолекулярного гепарину (НМГ) або нефракціонованого гепарину (НФГ). Зверніться за порадою до гематолога щодо відповідних альтернатив фармакологічної профілактики ВТЕ.

Люмбальна пункція

 • Включаючи інтратекальне введення ліків або нейроаксіальну анестезію. Щоб звести до мінімуму ризик спінальних епідуральних гематом, потрібно ретельно планувати час проведення фармакологічної профілактики з огляду на час введення та видалення катетера чи голки.

Тимчасове припинення терапевтичної антикоагуляції

 • Якщо терапевтичну антикоагулянтну терапію тимчасово припинено та показана профілактика ВТЕ, зверніться до рекомендацій вашої лікарні щодо перипроцедурного лікування антикоагулянтами для отримання додаткової інформації.
 • НЕ призначайте профілактику ВТЕ пацієнтам, які вже приймають антикоагулянт під час госпіталізації.

Пацієнтам, яким планується післяопераційний терапевтичний бріджинг та які були оцінені як такі, що потребують післяопераційної фармакологічної профілактики ВТЕ, необхідно продовжити профілактику, доки не розпочнеться післяопераційний терапевтичний бріджинг. Зверніться до місцевих або державних рекомендацій щодо перипроцедурного лікування антикоагулянтами.

Для пацієнтів, яким не планується післяопераційна підтримувальна терапія, але які потребують фармакологічної профілактики ВТЕ, продовжуйте післяопераційну профілактику, доки пацієнт не відновить звичайну антикоагулянтну терапію або поки не буде досягнуто терапевтичного МНВ (у випадку пацієнтів, які відновлюють варфарин).

Парентеральне вигодовування недоношених і доношених дітей (уривок з рекомендацій)

Мета рекомендацій

Ці рекомендації стосуються всього медичного персоналу, медсестер, дієтичного та аптечного персоналу, який доглядає за немовлятами, що потребують парентерального харчування (ПХ). Вони охоплюють парентеральне харчування (внутрішньовенне годування) дітей, народжених недоношеними, до 28 днів після пологів, і дітей, народжених у термін, до 28 днів після народження. 

Мета спрямована на:

 • Забезпечення безпечного проведення парентерального харчування
 • Сприяння та підтримка оптимального росту й розвитку
 • Допомога у зменшенні ризику дефіциту поживних речовин

Вступ 

Правильне харчування має важливе значення для росту й розвитку. Новонароджені, які не можуть переносити адекватне ентеральне харчування, потребуватимуть ПХ. Повне парентеральне харчування (ППХ) описує ситуацію, коли все харчування доставляється в/в, однак ПХ часто використовується у відділенні для новонароджених в поєднанні з ентеральним годуванням або для підтримання поживного споживання при збільшенні кількості молока, або для немовлят, у яких повне ентеральне споживання не переноситься (наприклад, коротка кишка). На меті таких рекомендацій термін ПХ охоплюватиме як часткове, так і повне парентеральне харчування.

Адміністрування ПХ має базуватися на національно погоджених рекомендаціях, заснованих на доказах, визнаючи, що доказова база для неонатального ПХ може бути обмеженою. На сьогодні не проводилося жодного рандомізованого контрольованого клінічного випробування неонатального ПХ, яке б дозволяло вивчати довгострокові результати, включаючи розвиток нервової системи й здоров’я серцево-судинної системи. Нещодавно опублікована постанова Національного інституту охорони здоров’я та догляду (NICE) щодо парентерального харчування новонароджених формує основу цієї настанови, яку потрібно використовувати разом із клінічними висновками.

Показання до парентерального харчування

ПХ слід розглядати в будь-якого новонародженого, який навряд чи задовольнить свої потреби в харчуванні через ентеральний шлях через незрілість або хворобу. Недоношені діти, зокрема з надзвичайно низькою вагою при народженні, особливо вразливі через низький запас поживних речовин. Раннє надання харчування недоношеним немовлятам пов’язане з покращенням набору ваги та росту голови. 

За наявності в дитини показань до парентерального харчування починайте його якнайшвидше, але не пізніше 8 годин. В ідеалі це має відбуватися після наявності пупкового венозного катетера (ПВК) або розміщення довгої лінії, але ПХ не потрібно відкладати, якщо є лише периферичний доступ. У таблиці 1 наведено конкретні показання до призначення ПХ.

Адміністрування ПХ має базуватися на національно погоджених рекомендаціях, заснованих на доказах, визнаючи, що доказова база для неонатального ПХ може бути обмеженою. На сьогодні не проводилося жодного рандомізованого контрольованого клінічного випробування неонатального ПХ, яке б дозволяло вивчати довгострокові результати, включаючи розвиток нервової системи й здоров’я серцево-судинної системи. Нещодавно опублікована постанова Національного інституту охорони здоров’я та догляду (NICE) щодо парентерального харчування новонароджених формує основу цієї настанови, яку потрібно використовувати разом із клінічними висновками.

Таблиця 1. Показання до парентерального харчування новонароджених
Абсолютні показання​< 31 повного тижня вагітності та/або < 1,25 кг ваги при народженні Вроджені вади шлунково-кишкового тракту (наприклад, гастрошизис, атрезія кишечника, вроджена діафрагмальна грижа) Набуті захворювання шлунково-кишкового тракту (некротичний ентероколіт) Шлунково-кишкова хірургія Кишкова недостатність (наприклад, коротка кишка, псевдонепрохідність, ентеропатія) Нездатність встановити ентеральне харчування > 100 мл/кг/день до 5-го дня життя, незалежно від вагітності або ваги при народженні. Нездатність переносити ентеральне харчування протягом періоду, який може призвести до значного дефіциту харчування​
Відносні показанняНемовлята ≥31 тижня вагітності або ≥1,25 кг, які не будуть отримувати належне ентеральне харчування (наприклад, важке внутрішньоутробне обмеження росту з пов’язаною відсутністю або зниженням кінцевого діастолічного кровотоку)
Показання до початку парентерального харчування новонароджених при припиненні ентерального харчуванняДля недоношених дітей

• ентеральне годування потрібно припинити, і малоймовірно, що його буде відновлено протягом 48 годин
ентеральне харчування було припинено більш ніж на 24 години
• немає жодної перспективи досягнення достатнього прогресу при ентеральному харчуванні протягом наступних 48 годин

Для доношених дітей

• ентеральне годування потрібно припинити, і малоймовірно, що його буде відновлено протягом 72 годин
ентеральне харчування було припинено більш ніж на 48 годин
• немає жодної перспективи досягнення достатнього прогресу при ентеральному харчуванні протягом наступних 48 годин

Вимоги до рідини та електролітів

Протягом перших 24 – 48 годин життя рідина переміщається з екстраваскулярного у внутрішньосудинний компартмент і після початкової олігурії настає діуретична фаза із пов’язаною втратою маси тіла до 10%. Подальше збільшення потреб як у воді, так і в електролітах може бути дуже помітним у недоношених немовлят і вимагає приділяти пильну увагу балансу рідини та електролітів, особливо для найменших немовлят. 

Маленькі недоношені діти зазвичай потребують заміни води в перші 24 – 48 годин, але після цього екскреція натрію з сечею збільшується, і потрібні добавки натрію.

Порахований баланс рідини, як відомо, неточний, а точне оцінювання невідчутних втрат неможлива. Важливо відзначити, що вимірювання негативного балансу рідини в період фізіологічного діурезу не обов’язково повинно спонукати до додаткової заміни рідини. 

Найкращим методом оцінювання загального балансу рідини є зважування дитини; добову вагу слід використовувати разом із регулярними біохімічними дослідженнями (8–12 годин для найбільш нестабільних немовлят) і клінічною оцінкою для визначення добової кількості рідини та електролітів. Потрібно пам’ятати, що баланс рідини та харчування не є синонімами, хоча й пов’язані між собою. Використання зволожених двостінних інкубаторів зменшує невідчутну втрату води та подальшу потребу в рідині у недоношених немовлят, тоді як використання променистих обігрівачів або одностінних інкубаторів може збільшити втрату води та погіршити терморегуляцію.

Рекомендовані вимоги до рідини та електроліту задокументовано в таблицях 2 і 3. Вони призначені лише як рекомендації.

Таблиця 2: Запропонована загальна потреба в рідині (парентеральне харчування та інші рідини)

Доба життяНемовлята в групі ризику: гіпоглікемія великі невідчутні втрати рідиниІнші немовлята
1 доба90 мл/кг/добу75 мл/кг/добу
2 доба105 мл/кг/добу90 мл/кг/добу
3 доба120 мл/кг/добу105 мл/кг/добу
4 доба135 мл/кг/добу120 мл/кг/добу
5 доба150 мл/кг/добу135 мл/кг/добу
6 доба165 мл/кг/добу150 мл/кг/добу
7 доба165-180 мл/кг/добу150-165 мл/кг/добу

Причини перевищення прогнозованої потреби в рідині

 • збільшення втрати рідини, включаючи поліурію
 • зневоднення
 • немовлята з надзвичайно низькою вагою при народженні (<1000 г)
 • (іноді) гіпоглікемія з дуже високою потребою в глюкозі

Причини нижчої, ніж прогнозована, потреби в рідині

Гостре ураження нирок вказує на олігурію/анурію +/- підвищення креатиніну

Невідповідна секреція антидіуретичного гормону (АДГ) –  зазвичай після асфіксії (збільшення ваги з низькою концентрацією натрію в плазмі)

Таблиця 3: Довідник щодо вимог до електролітів

Парентеральні потреби в електролітахРано (≤ 48 годин)Пізно
Натрій
<1,5кг немовля0-3 ммоль/кг3-5* ммоль/кг
немовля ≥1,5 кг0-3 ммоль/кг3-5 ммоль/кг
Термін (>35 тижнів)2-3 ммоль/кг2-3 ммоль/кг
Калій
<1,5кг немовля0-2 ммоль/кг2-5 ммоль/кг
немовля ≥1,5 кг0-2 ммоль/кг2-4 ммоль/кг
Термін (>35 тижнів)1,5-3 ммоль/кг1,5-3 ммоль/кг
Хлорид
<1,5кг немовля0-5 ммоль/кг2-5 ммоль/кг
немовля ≥1,5 кг0-5 ммоль/кг2-5 ммоль/кг
 • Багатьом немовлятам з надзвичайно низькою вагою при народженні буде потрібно більше натрію, ніж зазначено, щоб відновити ниркову втрату 

Рекомендації

Ретельний моніторинг концентрації натрію в плазмі крові та регулярне зважування необхідні для того, щоб передбачити зміну потреби в рідині та електролітах, особливо в дітей із надзвичайно низькою вагою при народженні.

Енергетичні вимоги

Мета полягає в тому, щоб якнайшвидше розпочати харчове підтримання та досягти раннього приросту енергії. Адже її споживання безпосередньо впливає на баланс азоту, і хоча мінімальні енергетичні потреби немовлят можуть бути задоволені за допомогою 50-60 ккал/кг/день, 100-120 ккал/кг/день (включаючи 85-105 небілкових ккал/кг/день) необхідний для полегшення акреції білка.

Рекомендації

Якщо розпочати парентеральне харчування в перші 4 дні після народження:

 • дайте початковий діапазон від 40 до 60 ккал/кг/день
 • поступово збільшуйте (наприклад, протягом 4 днів) до підтримувального діапазону від 75 до 120 ккал/кг/день.

Якщо розпочати парентеральне харчування більше ніж через 4 дні після народження:

 • дають діапазон від 75 до 120 ккал/кг/день.

Потреби в амінокислотах (білках)

Раннє введення амінокислот (білків) має важливе значення, якщо потрібно забезпечити відповідність високим темпам приросту, які спостерігались внутрішньоутробно, а також, щоб уникнути великого дефіциту в перший тиждень життя. Докази свідчать про те, що безпечно починати прийом амінокислот відразу після народження без метаболічних ускладнень.

Оцінювання потреби в амінокислотах у недоношених дітей базується на кількості, необхідній для досягнення позитивного балансу азоту (1 г азоту = 6,25 г білка). Недоношена дитина виділяє 0,6-1,1 г/кг білка на добу. Мінімальне споживання амінокислот становить 1,5 г/кг/день, щоб запобігти значному дефіциту. Співвідношення енергії: азот є важливим і має становити від 20 до 30 ккал енергії без азоту на грам амінокислоти. Опублікована література радить споживання амінокислот у дозі 4 г/кг/день для недоношених і 3 г/кг/день для доношених немовлят. Недоношеним немовлятам необхідно починати приймання 1,5-2 г амінокислоти/кг/добу якомога швидше після народження. Потрібно мати на увазі, що цільове парентеральне споживання білка рідко досягалося в минулому.

На додаток до 9 незамінних амінокислот у дорослих (лейцин, ізолейцин, валін, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан і гістидин), ймовірно, що таурин, тирозин і цистеїн необхідні в дитинстві. Аланін і пролін також можуть бути «напівнезамінними». У новонародженого також обмежена здатність метаболізувати надмірне споживання фенілаланіну та тирозину, що може мати несприятливі наслідки для відповідного утворення нейромедіаторів.

Вамінолакт — це розчин азоту, який зараз використовується для новонароджених на заході Шотландії. Амінокислотний профіль (на основі білка грудного молока) включає цистеїн, таурин і тирозин, необхідні недоношеним новонародженим.

Примітка: більшість документів і рекомендації NICE посилаються на вимоги щодо амінокислот, а не білків. 1 г амінокислоти еквівалентний 0,89 г білка.

Рекомендації

 • парентеральне введення амінокислот потрібно починати якнайшвидше після народження.
 • парентеральне введення амінокислот потрібно починати з мінімальної дози 1,5–2 г/кг/добу, збільшуючи до максимуму – 4 г/кг/добу для недоношених і 3 г/кг/добу для доношених новонароджених. Якщо парентеральне харчування розпочинається через 4 дні після народження, дайте діапазон 3-4 г амінокислот/кг (недоношені) або 2,5-3 г амінокислот/кг (доношені)
 • енергія: співвідношення амінокислот має бути не менше 20 ккал/г амінокислоти. Розгляньте менші дози білка для пацієнтів із тяжкою нирковою недостатністю.

Більше інформації щодо парентерального та ентерального харчування ви зможете отримати на «Школі неонатології: парентреральне та ентеральне харчування», яка відбудеться 14 березня 2023 р.

Джерело інформації:

https://www.clinicalguidelines.scot.nhs.uk/nhsggc-guidelines/nhsggc-guidelines/neonatology/parenteral-feeding-of-preterm-and-term-infant/

Скринінг анемії

Анемія є поширеним явищем у пацієнтів як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах і визначається як зменшення кількості циркулюючих еритроцитів або гемоглобіну. Часто анемію не оцінюють чи не лікують належним чином.

Анемію зазвичай відокремлюють як самостійний діагноз, однак насправді це клінічна ознака, що вказує на наявність основної етіології, і для з’ясування причини потрібне додаткове обстеження. Анемія призводить до зниження оксигенації тканин і може погіршити прогресування багатьох супутніх захворювань. Незважаючи на це, залишається клінічна розбіжність як в офіційному визначенні анемії, так і в протоколах її скринінгу.

Симптоми анемії різноманітні і можуть включати:

 • Втому
 • Слабкість
 • Запаморочення
 • Головний біль
 • Блідість або жовтяницю
 • Тахікардію
 • Серцебиття
 • Біль у грудях
 • Задишку
 • Холодні нижні кінцівки й кульгавість

Анемія за рівнем гемоглобіну:

< 13,7 г/дл для чоловіків віком від 20 до 60 років

< 13,2 г/дл для чоловіків, яким більш ніж 60 років,  у  жінок будь-якого віку анемією вважається рівень 12,2 г/дл.

Анемія має кілька етіологій, які можна віднести до одного з 3 процесів:

 1.  Зменшення продукції червоних кров’яних тілець (еритроцитів): оскільки еритроцити мають обмежену тривалість життя від 90 до 120 днів, кровотворення має бути безперервним процесом. Будь-який процес, який порушує гемопоез, може призвести до чистої втрати маси еритроцитів з часом, і як наслідок – до анемії.

 2. Підвищена деструкція еритроцитів: будь-який процес, який руйнує еритроцити або значно скорочує тривалість життя клітини таким чином, що кровотворення не може встигати за руйнуванням, спричинить анемію.

 3. Втрата крові: будь-яка втрата крові, мікроскопічна чи макроскопічна, яка перевищує кровотворення, призведе до анемії.

Вищевказані процеси можна й далі поділити за конкретною причинною етіологією. Вони включають (але не обмежуються):

 1. Значну втрату крові через травму, кровотечу з органу або вісцеральної системи (отоларингологічна, шлунково-кишкова, сечостатева, гінекологічна, тощо).

 2. Відсутність живильного субстрату для кровотворення, включаючи залізо, вітамін B-12 або фолієву кислоту чи загальне недоїдання.

 3. Хронічне захворювання та/або хронічне запалення. Основними причинами є хронічні захворювання печінки або нирок, рак, хронічні інфекції та захворювання колагенових судин.

 4. Генетичні захворювання: поширені синдроми включають (але не обмежуються ними) таласемію, гемоглобінопатії та ферментні аномалії гліколітичних шляхів. Менш поширені генетичні синдроми включають анемію Фанконі, абеталіпопротеїнемію та спадковий ксероцитоз.

 5. Інфекційну етіологію, що включає бактеріальні, вірусні та протозойні інфекції. Слід зазначити, що малярія є основною глобальною інфекційною причиною анемії.

 6. Вплив ліків і хімічних речовин, що є загальною причиною пригнічення кісткового мозку та, як наслідок, анемії.

 7. Первинне або ідіосинкратичне пригнічення кісткового мозку.

 8. Аутоімунне захворювання.

Гострота початку анемії:

Гострий початок анемії внаслідок втрати крові або швидкого гемолізу компенсується ЦНС-опосередкованою реакцією на втрату об’єму та перфузії. Цей компенсаторний механізм має верхній поріг і чітко визначений у протоколах Advanced Trauma Life Support (ATLS, покращена система життєзабезпечення при травмах) Американського коледжу хірургів для лікування втрати об’єму:

Крововилив класу I передбачає втрату до 15% об’єму крові, не викликає суттєвих змін у життєво важливих показниках і не потребує втручання.

Крововилив II класу включає втрату від 15% до 30% об’єму крові та може викликати тахікардію, зниження пульсового тиску та периферичну вазоконстрикцію. Заповнення об’єму за допомогою кристалоїдів, як правило, є єдиним необхідним лікуванням,  переливання крові зазвичай не потрібне.

Крововилив III класу включає втрату від 30% до 40% об’єму крові та призводить до гіпотензії, тахікардії та шоку. Необхідна кристалоїдна реанімація та переливання крові.

Крововилив IV класу включає втрату понад 40% об’єму крові, що перевищує порогові значення компенсаторного механізму, і є летальним, якщо не розпочати швидку, агресивну реанімацію за допомогою продуктів крові, кристалоїдів і пресорів.

З іншого боку, дуже низький рівень гемоглобіну можна допускати в умовах хронічної анемії, що повільно прогресує, коли маса еритроцитів значно зменшується, але об’єм циркулюючої крові зберігається. Лікування препаратами крові та специфічна терапія анемії, наприклад, терапія субстратами еритроцитів або еритропоетином залежить від випадку та причини.

Діагностичні тести:

Загальний аналіз крові:

  включаючи гемоглобін, гематокрит, середній обʼєм одного еритроциту (MCV), середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті (MCH), середня концентрація гемоглобіну в еритроцитарній масі (MCHC)

Кількість ретикулоцитів.

– використовують для оцінки вироблення еритроцитів кістковим мозком

Профіль заліза:

– сироваткове залізо, феритин, загальний вміст звʼязування заліза (TIBC).

Оцінювання периферичної крові (мазок):

– мікроскопічне оцінювання морфології еритроцитів

Креатинін (сироватка)

– для оцінювання ниркової функції

Діагностичні тести для оцінювання функції щитовидної залози

– Т4, ТТГ

Коагулограма:

– АЧТЧ, ПТЧ/МНО, ТЧ

Оцінювання функції печінки:

– може включати кальцій, трансамінази, заг. білок, білірубін, альбумін, лужну фосфатазу;

– додаткові тести, які можуть включати лактатдегідрогеназу (ЛДГ), гамма-глутамілтрансферазу (ГГТ), 5-нуклеотидазу.

Профіль гемолізу:

– містить гаптоглобін, ЛДГ та непрямий білірубін

Профіль макроцитозу:

– вітамін В-12, фолієву кислоту, метилмалонову кислоту та гомоцистеїн

Електрофорез гемоглобіну:

– оцінює амінокислотні звʼязки гемоглобіну

Сонограма черевної порожнини

– оцінювання розмірів селезінки

Аналіз кісткового мозку:

– консультація гематолога

Результати, критичні висновки

Ретельний збір анамнезу в пацієнта та фізикальне обстеження необхідні для побудови діагностичної стратегії та подальшого лікування. У разі очевидних ознак в анамнезі чи фізикальному огляді обстеження можна спрощувати та фокусуватись на певних показниках, а також застосувати відповідну терапію. Якщо етіологія анемії невідома, використовується узагальнене діагностичне тестування для звуження потенційних причин.

Перше питання, яке необхідно поставити – чи наявна в пацієнта активна кровотеча, і якщо так, то яка кількість. Це допоможе визначити необхідність швидкого втручання. ATLS  (покращена система життєзабезпечення при травмах) містить чіткі рекомендації щодо лікування кровотечі, пов’язаної з травмою. Найбільш поширеними нетравматичними причинами кровотечі є шлунково-кишкова, гінекологічна та сечостатева кровотеча. Стабільність гемодинаміки пацієнта є основним критерієм для забезпечення належного втручання. Більш «тонкий» крововилив може спостерігатися при антикоагулянтній терапії та прихованій грудній, черевній або тазовій кровотечі чи утворенні гематоми. Як завжди, лікування спрямоване на відновлення об’єму крові та усунення причини кровотечі.

Якщо гостра кровотеча малоймовірна, важливо класифікувати анемію за розміром клітин і щільністю гемоглобіну та переглянути морфологію еритроцитів у периферичному мазку.

На основі розміру еритроцитів анемія поділяється на:

 • Макроцитарну
 • Мікроцитарну
 • Нормоцитарну

Та на основі відносної концентрації гемоглобіну:

 • Гіпохромну
 • Нормохромну

Характерний клітинний дисморфізм також може бути очевидним у мазку крові. Додатковий погляд на дисморфізм еритроцитів можна отримати за допомогою електрофорезу гемоглобіну, щоб визначити структуру клітини на рівні амінокислотних ланцюгів, що зв’язують частину гема.

Два додаткових фундаментальних запитання:

Чи активно кістковий мозок пацієнта виробляє еритроцити для компенсації анемії?

Кількість ретикулоцитів і % ретикулоцитів, хоча й дещо неспецифічні, є найкращою доступною периферичною оцінкою для відповіді на це запитання.

Чи присутній гемоліз?

Підвищення ЛДГ, гаптоглобіну та непрямого білірубіну індивідуально неспецифічні для гемолізу, але в поєднанні можуть свідчити про гемоліз.

Маючи наведені вище дані, застосовуються алгоритми на основі розміру еритроцитів:

 1. Мікроцитарну анемію додатково оцінюють і диференціюють на основі результатів профілю заліза.

 2. Макроцитарну анемію додатково оцінюють і диференціюють на основі рівнів B-12, фолієвої кислоти, метилмалонової кислоти, гомоцистеїну та в деяких випадках наявності захворювання щитовидної залози.

 3. Нормоцитарну анемію можна класифікувати як результат гемолізу, крововтрати або зниження вироблення еритроцитів у кістковому мозку.

Висновок

Діагностика анемії та її лікування має бути міждисциплінарним. Анемія є ознакою, яку необхідно оцінити задля визначення основної етіологію, також її слід оцінювати як за основним медичним впливом на пацієнта, так і за вторинним впливом на супутні захворювання. Ретельний анамнез пацієнта та фізикальне обстеження необхідні для визначення діагностичних критеріїв та подальшого лікування. У разі очевидних ознак в анамнезі чи фізикальному огляді обстеження можна спростити та зосередитись на чіткому терапевтичному виборі. Члени міждисциплінарної медичної команди, які підозрюють у пацієнта анемію, повинні призначити додаткові обстеження та в деяких випадках звернутися за консультацією до гематолога.

Безопіоїдна анестезія пропофол-кетаміном з моніторингом BIS/ЕМГ

У статті Barry Friedberg описаний цікавий досвід використання безопіоїдної анестезії.

У березні 1992 року відновилась робота в сертифікованому кабінеті пластичного хірурга, у якому в 1990 році стався смертельний випадок у здорової жінки після пологів під час мамопластики, який був спричинений фентанілом. Відповідно, хірург, що оперував, надалі заборонив використовувати будь-які опіоїди для анестезії.

Почувши про діазепам-кетамінову методику Vinnik C.A. для косметичної хірургічної анестезії, надалі використовували 50 мг кетаміну в/в, щоб зробити пацієнтів іммобілізованими (тобто дисоційованими) для ін’єкції місцевої анестезії хірургом після досягнення втрати повік рефлексу та втрати вербальної реакції на додаткові дози пропофолу.

Поступова індукція пропофолу також сприяє підтримці дихальних шляхів без інструментів, зберігаючи тонус під’язикового, кругового, жувального та скроневого м’язів на додаток до спонтанної вентиляції. Пацієнти планової косметичної хірургії зазвичай скаржаться на біль у горлі, якщо в дихальних шляхах були використані інструментальні методи. Це було великим подивом (і захопленням), що жоден із перших 50 пацієнтів не потребував післяопераційного лікування опіоїдами для усунення болю, не мав післяопераційної нудоти та блювання або галюцинацій, дисфорії, спогадів, гіпертензії, тахікардії чи болю в горлі.

Використання кетаміну «без галюцинацій» вже протягом 25 років залишається постійним у практиці косметичної хірургії без опіоїдів для анестезії понад 6000 пацієнтів.

У Європі відомий бельгійський анестезіолог д-р Ян Мюльє та його послідовники використовують кетамін та інші допоміжні речовини для безопіоїдної анестезії під час баріатричної та іншої хірургії.

Після червня 1997 року, не виявивши зниження дози пропофолу за допомогою премедикації 2 або 4 мг мідазоламу, мідазолам було виключено з парадигми пропофолу кетаміну.

Глікопіролат 0,2 мг з 30 мг лідокаїну в/в використовується для запобігання секреції кетаміну та пом’якшення болю під час ін’єкції пропофолу. 50 мкг кг-1 пропофолу вводять повторно, доки електроміографія (ЕМГ) не знизиться до вихідного рівня і значення BIS (біспектрального індексу) не стане < 75.

Додавання монітора BIS у грудні 1997 р. забезпечило кількісну, чисельно відтворювану основу для введення пропофолу, щоб забезпечити рівень, який дозволяє уникнути негативних побічних ефектів кетаміну; тобто < 75 з базовою ЕМГ лицьового лобового м’яза, таким же сигналом у реальному часі, як і ЕКГ серцевого м’яза. Сигнали ЕМГ зберігаються за наявності ботокса або нейром’язових блокаторів (NMB).

Використання NMB ніколи не було частиною парадигми пропофол-кетаміну, але парадигма корисна навіть у випадках, коли потрібна релаксація м’язів.

За 25 років було виконано понад 1000 класичних операцій абдомінопластики зі спонтанною вентиляцією, пропофол-кетаміновим наркозом без NMB.

З двох відведень, оброблених даних електроенцефалографії (ЕЕГ) на лобі пацієнта, BIS видає число від 0 до 100. Чим менше число, тим глибше гіпнотична частина рівня седації/анестезії (BIS не вимірює аналгезію). Значення BIS від 60 до 75 можна класифікувати як помірну або глибоку седацію, а не загальну анестезію. Анестезія пропофолкетаміном (також відома як «Златовласка») під контролем BIS/ЕМГ у режимі реального часу залежить від адекватної місцевої аналгезії хірурга, щоб уникнути потреби в інтраопераційних опіоїдах. За відсутності звичайного системного введення опіоїдів анестезію «Златовласка» можна назвати частковою внутрішньовенною анестезією (partial intravenous anesthesia – PIVA), але не повною або TIVA.

Використання ЕМГ як вторинної лінії BIS, яка забезпечує дуже корисний сигнал у режимі реального часу, який передує, а також випереджає різкі зміни рівня седації пацієнта. Спинномозкові рефлекси, здатні стимулювати лобовий м’яз чола, відсутні. Рух пацієнта без стрибка на ЕМГ означає рух спинного мозку (або, можливо, стовбура головного мозку, але не кори), а не усвідомлення чи пригадування, і потребу в додатковій місцевій аналгезії, а не в «глибшій» анестезії. Знання джерела руху пацієнта призвело до більш точного лікування причини, тобто неадекватної місцевої аналгезії.

Після інкрементної індукції пропофолу (тобто BIS < 75 з базовою ЕМГ) додавання 50 мг дисоціативної дози кетаміну не перешкоджає використанню BIS для титрування пропофолу. Сплеск ЕМГ означає початкове збудження та вимагає негайного додаткового введення пропофолу, щоб повернути або «керувати» сплеск ЕМГ до вихідного рівня. Стрибок ЕМГ слід розглядати так, ніби він був зміною ЧСС або артеріального тиску. 

Незважаючи на відмову від премедикації мідазоламом, жоден пацієнт за 2 роки не повідомив про те, що він усвідомлював або пам’ятав щось, при титруванні пропафолу до 60<BIS<75, з базовою ЕМГ, що супроводжувалось додаванням 50мг дисоціативної дози кетаміну.

Починаючи з 1992 року, було відмічено, як жінки вагою 50 кг, так і пацієнти чоловічої статі вагою 100 кг залишалися нерухомими при однаковій дозі 50 мг кетаміну. Клінічно ці 100-кілограмові пацієнти чоловічої статі не мають удвічі більшого розміру мозку, ніж їхні менші 50-кілограмові жінки.

BIS між 40 і 60 прийнято як седацію (або гіпноз), сумісну із загальною анестезією. Нижче 40 – надмірне лікування, і це, ймовірно, є відповідальним за більшу частину післяопераційної когнітивної дисфункції, марення, деменції та смерті, які виникають, коли монітор мозкової функції не використовується під час анестезії.

Відсутність сплеску ЕМГ у реальному часі під час розрізу шкіри ми інтерпретуємо як «NMDA-рецептори середнього мозку були заблоковані». Запобіжний прийом 50 мг кетаміну, скоріш за все, блокує шкідливий аферентний кортикальний вхід. Зважаючи на майже повну відсутність післяопераційного використання опіоїдів, мозок пацієнта, мабуть, не отримує інформації про вторгнення хірурга в тіло. Ми називаємо цей феномен кетаміну неопіоїдною превентивною аналгезією (NOPA). Під час аналізу стрибок на ЕМГ сигналізує про початок збудження та потребу в більшій кількості пропофолу, поки ЕМГ не досягне достатньої кількості, щоб повернути сплеск у нижню частину екрана.

Зазвичай проходить від 12 до 72 годин після операції, коли пацієнти усвідомлюють оперативне втручання. У проміжку між появою анестезії та усвідомленням болю, скоріш за все, відбувається загоєння. Очевидним ефектом відстроченого відчуття болю є те, що пацієнти мають менше опіоїдів для окупування болю. Хоча пацієнти отримують рецепти  на опіоїди для лікування післяопераційного болю, більшість із них приймають набагато менші дози, ніж до NOPA, і майже ніколи не вимагають призначення повторного знеболювального.

Результати 20-річного моніторингу мозку, анестезії пропофол кетаміном («Златовласка») для понад 4000 пацієнтів? Жодної скарги на біль чи постопеаційної нудоти та блювання. Найнижчий опублікований рівень постопераційної нудоти та блювання (0,6%) без протиблювотних засобів у групі пацієнтів високого ризику, визначеній Апфелем, також був результатом анестезії без опіоїдів. Товариство безопіоїдної анестезії (SOFA) — нова анестезіологічна організація CRNA (сертифікована медсестра-анестезистка — це медсестра передового досвіду, яка проводить анестезію під час хірургічних операцій та/або інших медичних процедур), яка базується на 25-річному досвіді Barry Friedberg.

Що спільного між косметичною хірургією та хірургією за медичними показаннями? Обидві долають шкірний бар’єр, щоб дістатися до операційного поля. Після того, як більшість анестезіологів і медсестер-анестезисток відмовляється від регулярного введення опіоїдів під час операції та приймуть мій опублікований підхід до NOPA, ми зможемо значно змінити кількість наркозалежних, які стають такими внаслідок рутинного введення опіоїдів під час більшості операцій.